קירות ירוקים

מערכת קירות מסך מתקדמת עם מערכת צלונים פנימיים המאפשרת מדרג הצללה ע"פ בחירת הלקוח.


Alc 9900

מערכת קירות מסך מתקדמת עם מערכת צלונים פנימיים המאפשרת מדרג הצללה ע"פ בחירת הלקוח.

Alc 10,000

מערכת דלתות הרם הזז וחלונות דריי קיפ משולבים בקירות המסך והמכילים מערכת תריסים וונציאנים אלקטרונית