קירות מסך

ALC 7000

מערכת דלתות הרם הזז וחלונות דריי קיפ משולבים בקירות המסך והמכילים מערכת תריסים וונציאנים אלקטרונית

ALC 4000

קירות מסך עץ אלומיניום בזיגוג סטרקטוראלי

ALC 9000

קירות מסך וסקיילייט מרחביים

ALC 500

מערכת חיפוי אלומיניום מסוג ALC500H

ALC 9200

הצללות משולבות בקירות מסך לחיים נוחים מאחורי הזכוכית וחיסכון באנרגיה

ALC 1170

רפפות אטומות מים

ALC 10,000

קיר מסך כפול אקטיבי מסוג יוניטייז / סטיק המשולב עם מערכות פוטו וולטאיות ומערכת עקיבה